Banken moeten schade door fraude internetbankieren standaard vergoeden

Banken moeten de schade die consumenten leiden door fraude met internetbankieren standaard vergoeden. Alleen consumenten waarvan hun account voor internetbankieren door grove nalatigheid of roekeloos gedrag slachtoffer wordt gehackt hebben geen recht op een schadevergoeding.
Banken moeten schade door fraude internetbankieren standaard vergoeden
Dit heeft de Tweede Kamer besloten. De nieuwe werkwijze wijkt flink af van de huidige coulanceregeling. Banken beoordelen op dit moment per geval of de klant recht heeft op een schadevergoeding. In de meeste gevallen wordt de schadevergoeding ook nu al toegekend aan consumenten. De schadevergoeding is echter niet bij iedere bank even hoog. "Het verschilt nu per vestiging hoe de bank daarmee omgaat", legt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit aan NU.nl.
Verplichte schadevergoeding
De Tweede Kamer vindt dat deze regeling echter niet ver genoeg gaat en voor grote onzekerheid voor consumenten zorgt. De overheid verplicht banken daarom consumenten voortaan standaard een schadevergoeding te geven tenzij klanten zelf grove fouten hebben gemaakt.
Naast consumenten kunnen ook bedrijven schade leiden door problemen bij banken. De Tweede Kamer kondigt daarom onderzoek te gaan doen naar een regeling voor bedrijven die hinder ondervinden als het betalingsverkeer langere tijd onmogelijk is. Ook deze bedrijven hebben mogelijk recht op een schadevergoeding.