'MKB'ers zijn slordig met bedrijfsgegevens'

MKB’ers gaan onzorgvuldig om met bedrijfsgegevens. MKB-bedrijven verliezen cruciale informatie doordat zij hun back-up beleid niet op orde hebben. De gevoeligheid van de informatie die uitlekt varieert. In sommige gevallen gaat het om e-mails van werknemers, terwijl in andere gevallen sofinummer op straat komen te liggen.
Databeveiliging
Dit blijkt uit onderzoek onder 200 Amerikaanse IT’ers, uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van GFI Software. Voorbeelden van documenten die verloren gaan zijn financiële verslagen, e-mails van werknemers en vertrouwelijke informatie zoals sofinummers. Bedrijven lopen hierdoor niet alleen omzet mis, maar beschadigen ook de reputatie, klantrelaties en activiteiten van het bedrijf.
Reservekopieën
Om dataverlies te voorkomen is het verstandig om dagelijks een back-up te maken van belangrijke bedrijfsdocumenten. Meer dan de helft van de MKB'ers (53%) blijkt echter niet frequent een reservekopie te maken. Hiervoor worden allerlei redenen genoemd. Zo is bijna een derde (32%) van de respondenten van mening dat het maken van back-ups geen efficiënte besteding van hun tijd is. Daarnaast vindt 23% het “niet nodig om een back-up te maken” of is van mening dat er “niet zoveel data” is. 10% van de IT’ers stelt juist dat er “teveel data” binnen het bedrijf aanwezig is. Andere redenen zijn gebrek aan de juiste hulpmiddelen, technologie of opslagruimte.
Het maken van een back-up stelt bedrijven in staat cruciale informatie weer terug kunnen halen indien deze verloren is gegaan. Het is dan ook noodzakelijk dat bedrijven het goed functioneren van hun back-up systeem controleren. Maar liefst een derde (32%) van de bedrijven blijkt dit echter niet te doen. Dit is opmerkelijk, aangezien 6% van de ondervraagde IT’ers aangeeft dagelijks data terug te moeten halen. Eén op de vijf MKB'ers doet dit wekelijks en bijna een derde (74%) doet dit minimaal één keer in de zes maanden.