ZyLAB wijst IT-beslissers op strenge privacywetgeving

ZyLAB, leverancier van e-Discovery en informatiemanagement oplossingen, wil IT-beslissers en juridische professionals wijzen op de strengere privacy- en databescherming regelgevingen die vergaande gevolgen hebben voor bedrijven die informatie opslaan over klanten en werknemers. Het bedrijf heeft daarom een whitepaper uitgebracht.
ZyLAB
Recente ontwikkelingen op het gebied van dataprivacy onderstrepen voor bedrijven die te maken hebben met bewaarplicht en blootgesteld kunnen worden aan disclosure of discovery vereisten de noodzaak praktische oplossingen te zoeken om de risico’s van wereldwijde privacy- en databeschermingswetten het hoofd te bieden. De druk op professionals die verantwoordelijk zijn voor privacy en databescherming neemt van twee kanten gelijktijdig toe. Bij de consument leidt een toenemend bewustzijn over de mogelijkheden van 'context-ware devices' en big data analyse tot bezorgdheid over hun privacy. De overheid reageert daarom met strengere regelgeving en strikter toezicht.
Wetten worden alsmaar strenger
“Momenteel zijn er privacy- en databeschermingswetten in bijna honderd landen. Deze wetten worden alsmaar strenger. De recente hervorming van de Data Protection Directive van de Europese Unie, is ingrijpend en treft alle bedrijven die in Europa zaken doen. Bedrijven zullen in de nabije toekomst steeds vaker te maken krijgen met gerechtelijke straffen vanwege inbreuk op de privacy en veiligheid. ZyLAB wil met deze campagne organisaties wijzen op de veranderingen, maar vooral ook helpen de kosten en risico’s te beperken door de invoering van een goed doordacht en juridisch verdedigbaar archiveringsplan en een strikt beleid voor retentie en datavernietiging”, Prof. Johannes Scholtes, Chief Strategy Officer en oprichter van ZyLAB.
In de whitepaper “Gegevensbescherming: het begint met het opsporen van PII” schets Johannes Scholtes een doelgerichte aanpak voor de naleving van wetgeving voor privacy- en gegevensbescherming. In de whitepaper illustreert hij hoe die aanpak begint met het lokaliseren en identificeren van de informatie die moet worden beveiligd en hoe technologie daarbij kan helpen. De whitepaper is te downloaden van de ZyLAB website.