Dotweb ontvangt als eerste software-ontwikkelaar het keurmerk 'Veilig HR-systeem'

Dotweb mag als eerste software-ontwikkelaar het keurmerk 'Veilig HR-systeem' dragen. Dit keurmerk is vorig jaar ontwikkeld door HR Navigator in samenwerking met Lloyds Register Quality Assurance. Het keurmerk is een reactie op lekkages in HR-systemen en de inbreuk op privacygevoelige persoonsgegevens die hieruit voortvloeide.
Het keurmerk Veilig HR-systeem
Alle aanbieders van HR- en verzuimregiesystemen kunnen sinds mei 2012 hun systeem laten certificeren op het gebied van veiligheid en privacy. Onder de naam “Veilig HR-Systeem” heeft HR Navigator hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Naast een controle op de procedures is een penetratietest onderdeel van de certificering. Deze levert het bewijs dat het systeem voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.
Een verkregen certificaat heeft een geldigheid van een jaar. De beperkte houdbaarheid heeft te maken met de snel veranderde wereld waarin hackers steeds nieuwe manieren vinden om beveiligingen te doorbreken.