InterSystems HealthShare ontvangt IHE USA/ICSA-certificaat voor interoperabiliteit in zorgsector

InterSystems, leverancier van software voor informatie uitwisseling in de zorgsector, ontvangt het IHE USA-certificaat voor IT interoperabiliteit en beveiliging in de gezondheidszorg voor InterSystems HealthShare. Hiermee voldoet het bedrijf als één van de eerste leverancier van zorggerelateerde IT-producten aan de criteria die aan deze certificering verbonden zijn.
InterSystems
IHE USA is een onafhankelijke certificeringsprogramma dat een initiatief is van de non-profitorganisatie IHE USA en ICSA Labs, een zelfstandige divisie van het internationale telecommunicatiebedrijf Verizon. Het programma is opgezet naar aanleiding van de toenemende ongerustheid bij zorginstellingen over het feit dat de momenteel gebruikte software, de medische apparaten en IT-systemen niet compatibel zijn. Daardoor is het op een veilige wijze uitwisselen van patiëntengegevens complex en kostbaar.
Interoperabiliteit
De certificering stelt zeker dat de interoperabiliteit tussen uiteenlopende systemen en tussen verschillende instanties goed is geregeld. Dit maakt het mogelijk de kwaliteit van veiligheid van elektronische patiëntendossiers te waarborgen.
InterSystems HealthShare is een platform voor informatiesystemen in de gezondheidszorg. Het platform biedt organisaties de mogelijkheid gegevens over patiënten te vergaren en te delen. De oplossing biedt daarnaast de mogelijkheid real-time analyses uit te voeren, op basis waarvan acties kunnen worden geïnitieerd via ziekenhuisnetwerken, locale zorggemeenschappen dan wel via regionale of landelijke zorgnetwerken.
Bevolkingsonderzoek
HealthShare beschikt over faciliteiten die nieuwe initiatieven rondom populatiegericht medisch onderzoek (bevolkingsonderzoek) mogelijk maken. Ook is het systeem geschikt voor de afstemming van diverse zorgactiviteiten of het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij zorgprojecten. Daarnaast maakt het InterSystems-product het mogelijk om meer patiëntgerichte zorg te verlenen.