'NSA breekt op grote schaal de Amerikaanse privacywetgeving'

De Amerikaanse geheime dienst heeft maar liefst duizenden keren per jaar de Amerikaanse privacywetgeving overtreden. Dit gebeurde onder andere door het maken van typefouten en programmeerfouten. Dit staat in een interne audit en een aantal andere geheime documenten die klokkenluider Edward Snowden aan de Washington Post heeft gegeven.
'NSA breekt op grote schaal de Amerikaanse privacywetgeving'
De fouten zijn gemaakt bij het afluisteren van zowel Amerikaanse burgers als niet-Amerikanen. De NSA moet zich in beide gevallen houden aan regels die moeten voorkomen dat de geheime dienst onnodig inbreuk doet op de privacy van mensen. Deze regels blijken echter op grote schaal te zijn geschonden. In totaal zijn 2.776 incidenten of overtredingen tijdens een interne audit aan het licht gekomen.
Typefouten en programmeerfouten
De NSA blijkt zowel telefoongesprekken als e-mailberichten onbedoeld te hebben onderschept door een typefout. Hierbij is dus bijvoorbeeld simpelweg het verkeerde telefoonnummer ingevoerd, waardoor de telefoongesprekken van een onschuldige burger zijn afgeluisterd. Ook programmeerfouten blijken tot problemen te leiden. Zo heeft de NSA volgens de documenten door een programmeerfout een groot aantal gesprekken onbedoeld onderschept. Hierbij is het Amerikaanse netnummer 202 verwisseld met 20, wat het landnummer van Egypte is.
De interne documenten stellen dat het in de meeste gevallen gaat om onbedoelde overtredingen. Tijdens de audit zijn echter ook serieuze overtredingen geconstateerd. Zo is beschermde content zonder toestemming verspreid en blijken medewerkers zonder autorisatie toegang te hebben gehad tot de onderschepte communicatie.