Veel Wi-Fi netwerkstructuren niet opgewassen tegen toename mobiel dataverkeer

Bij het maken van plannen voor het uitrollen van gigabit Wi-Fi staan de prestaties centraal als het gaat om het kiezen van de technologie. Intelligente netwerkarchitecturen vormen de tot dusver ontbrekende schakel voor de IT-afdeling om veilige en betrouwbare real time data overdracht te realiseren naar het groeiende aantal mobiele apparaten binnen een onderneming. Het netwerk wordt getransformeerd naar een niveau, waarmee de gebruikers meer business kunnen doen en de IT-afdeling wordt gezien als degene die business mogelijk maakt.
Ongeacht het soort mobiele apparaat dat zijn weg weet te vinden naar de werkvloer, moeten IT-afdelingen een op afroep beschikbare netwerkdienst leveren die aan de functionaliteiteisen van de individuele gebruikers voldoet op het moment dat zij informatiebronnen binnen of buiten de onderneming raadplegen. Daarvoor moet het netwerk, alsmede het bijbehorende systeem voor beheer en beveiliging aan elke situatie zijn aan te passen. In de door mobiliteit gedreven onderneming ligt de focus op de gebruiker en niet op de structuur van het netwerk en het aantal toegangspoorten. De dagen dat elke werkplek drie aansluitingen had, liggen lang achter ons. Gebruikers werken nu vanaf elke plaats met willekeurig elk apparaat en verwachten onbeperkte, draadloze aansluitingen. Bring Your Own Device (BYOD) projecten zijn aan de orde van de dag. Netwerkbeheerders moeten hun oplossingen voortdurend toetsen aan de mogelijkheid applicaties op een veilige manier te laten draaien op apparaten in eigen beheer, maar ook op apparaten van buiten de organisatie.

Daarvoor zullen ze inzicht moeten hebben in functionaliteit die nodig is om ervoor te zorgen dat apparaten onder alle omstandigheden veilig en productief zijn te gebruiken met inachtneming van de privacyregels. In het verleden lag het probleem voor de IT-afdeling om meer capaciteit ter beschikking te stellen niet in het realiseren van de aansluitingen, maar in vrijmaken van systeembronnen op het moment dat mobiele apparaten zich al binnen de onderneming bevonden.


De regels van het spel zijn verandert. De technologie maakt alles mogelijk. Het succes van een mobiele implementatie is afhankelijk van de mate waarin we zekerheid verkrijgen over beveiliging en afstemming op beleidsregels. Die bepalen immers of apparaten gebruik kunnen maken van voor de betreffende gebruiker beschikbare systeembronnen of zijn afgesloten van services die niet voor hem of haar toegankelijk zijn. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat het aantal aangesloten apparaten de voorhanden systeembronnen niet gaat overbelasten.


Inzicht en controle
Inzicht in de applicaties en controle op het gebruik is de belangrijkste stap bij het optimaliseren van het bedrijfsnetwerk voor mobiel gebruik. Voor een netwerkbeheerder is het van groot belang om exact te weten hoe de systeembronnen zich gedragen op het moment dat alle nieuwe apparaten op het netwerk actief zijn. Worden de radiogolven niet te veel afgeschermd, is er voldoende bandbreedte op het WAN (Wide Area Network), presteert het netwerk naar behoren? Op al die vragen moeten ze antwoord kunnen geven en daarop handelen. Dat is een uitdaging. Laten we capaciteit als voorbeeld nemen. Een recent uitgevoerde studie toont dat omstreeks 2016 de gemiddelde mobiele gebruiker ongeveer zes keer meer webpagina’s opent en veertien keer meer megabytes aan applicaties activeert op zijn apparaat dan de gebruiker nu. Wanneer je die cijfers vertaald naar de huidige Wi-Fi capaciteit, dan zijn de problemen voorspelbaar. Bedrijfsnetwerken moeten in staat zijn om te gaan met een enorme toename in datatransmissiesnelheid over Wi-Fi. Sedert 2003 is die redelijk stabiel.

De eerste voorwaarde is dat je die toename van de netwerkbelasting waarneemt en de oorzaken van de verandering vanuit het juiste perspectief analyseert. Netwerkbeheerders zullen tot op detailniveau moet kunnen aangeven wie, waarmee en wanneer op het netwerk is aangesloten. Pas aan de hand van die informatie kunnen zij zich toeleggen op het optimaliseren van de netwerkfunctionaliteit voor die betreffende gebruiker. Door met behulp van beheerinstrumenten zowel waar te nemen als te beïnvloeden kunnen organisaties robuuste Quality of Service (QoS) mobiele netwerkdiensten leveren, afgestemd op de wensen van individuele gebruikers.

Lange termijn visie
Wanneer je alleen maar zicht hebt op het gebruik van mobiele apparaten, heb je een probleem, want uiteindelijk zal je de trends, de capaciteitsplanning en het netwerkgebruik bedrijfsbreed over een reeks van systemen er ook bij moeten betrekken. Om die reden eisen organisaties met een lange termijn visie standaardisering op systemen en netwerkstructuren; bijvoorbeeld één toegangslaag, geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, één controlevoorziening waarmee is waar te nemen wat precies op het netwerk is aangesloten, wie de gebruiker is en of de verbinding zich wel leent voor hetgeen de gebruiker aan het doen is. Daarvoor heb je netwerken met ingebouwde intelligentie nodig.

Traditionele netwerkinfrastructuren kunnen niet omgaan met complexe beveiliging- en beheerfunctionaliteit, laat staan dat ze opgewassen zijn tegen de massale toename van het netwerkverkeer. De realiteit leert dat de capaciteitsbehoefte alleen maar zal toenemen. De beperkingen in prestaties van netwerken vormden tot nu toe de laatste barrière voor de overgang naar mobiele applicaties. De nieuwste richtlijn voor draadloze transmissie – 5Ghz, 802.11ac – biedt een drie keer hogere snelheid dan de momenteel toegepaste standaard Wireless-N (802.11n). Met 5Ghz, 802.11ac technologie zijn er geen beperkingen meer voor de invoering van BYOD. De meest veeleisende applicaties laten zich probleemloos mobiel ontsluiten. De mobiele laag wordt de belangrijkste, veilige en betrouwbare toegang tot het bedrijfsnetwerk.

Auteur: Eduard Meelhuysen, Sales Director Northern Europe Aerohive Networks