Onderzoek: Bedrijven investeren te weinig in Enterprise Mobility

79 procent van de organisaties beschouwt mobiele devices als topprioriteit. Tegelijkertijd heeft maar 29 procent van de bedrijven met een mobiele strategie getest hoe hun kernapplicaties draaien op mobiele devices. Daarnaast stellen veel organisaties te weinig middelen beschikbaar om bestaande bedrijfsapplicaties zodanig aan gebruikers aan te bieden, dat zij echt productiever kunnen werken. Beperkte investeringen hebben echter ook impact op databeveiliging. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Dimension Data onder 1.622 organisaties.
Dimension Data
Het Dimension Data Secure Enterprise Mobility Report wijst verder uit dat weinig bedrijven vooraf oog hebben voor support van mobiliteit. Slechts 35 procent van de respondenten zegt voorzieningen te hebben getroffen voor het oplossen van problemen met mobiele apparatuur.
Professionals uit 22 landen
Dimension Data deed onderzoek onder IT- en beveiligingsprofessionals werkzaam in organisaties met meer dan 250 medewerkers in 22 landen in Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en in Noord- en Zuid-Amerika.
“Dit percentage is zorgwekkend, gezien het grote aantal mobiele devices dat medewerkers nu voor hun dagelijkse werk gebruiken”, zegtMatthew Gyde, Global General Manager Security Solutions bij Dimension Data. “Als IT-afdelingen geen aandacht besteden aan mobiliteit, lopen zij het risico dat ze een suboptimale gebruikerservaring bieden. Die zal de acceptatie van de medewerker beperken. Minstens zo belangrijk: IT-afdelingen missen kansen om beveiligingsuitdagingen proactief vast te stellen en op te lossen voordat die bedreigingen worden.”
Opmerkelijke uitkomsten
Andere opmerkelijke uitkomsten uit het rapport zijn:
  • de meerderheid van de deelnemers – 61 procent – geeft aan dat medewerkers niet in staat zijn om belangrijke applicaties te gebruiken via hun mobile devices;
  • 73 procent heeft niet het idee dat hun organisatie beschikt over een uitgebalanceerd mobiliteitsbeleid.
De beperkte investeringen in mobiliteit hebben gevolgen op het gebied van databeveiliging. Daarnaast laat het onderzoek zien dat veel organisaties applicaties onvoldoende testen, wat zorgt voor nog meer kwetsbaarheid. Slechts 32 procent van de respondenten zegt beveiligingsaudits te hebben uitgevoerd van applicaties die met mobile devices worden ontsloten.
Zorgen over beveiliging
“De resultaten van ons onderzoek geven aan dat zorgen over beveiliging productiviteitsvoordelen in de weg staan. Meer dan 77 procent van de respondenten zegt dat databeveiliging en privacyzorgen de grootste uitdagingen zijn bij het ontwikkelen en implementeren van een mobiele strategie”, aldus Gyde, die stelt dat het beslist mogelijk is om productiviteitsvoordelen te behalen zonder concessies aan de beveiliging te doen. “Dat vereist het vrijmaken van tijd om mobiliteitseisen nauwkeurig vast te stellen en IT-beleid te formuleren. Daarbij gaat het om controle over de inzet, het beheersen van risico’s en het ondersteunen van gebruikers voorafgaand aan de implementatiefase.”
Gyde: “Mobiliteit is erg complex en raakt de meeste delen van de netwerkinfrastructuur van een organisatie. Dat betekent dat organisaties oog moeten hebben voor verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Dat omvat het beveiligingsbeleid, risicobeoordeling, de kosten van operationele ondersteuning en het effect op applicatielevering en medewerkersproductiviteit. Uiteindelijk moet de businesscase een balans bepalen, die het gebruik van de bedrijfsmiddelen voor iedere stakeholder maximaliseert.”
Volledige rapport
Het rapport Secure Enterprise Mobility Report is beschikbaar op de website van Dimension Data.