Bijna 370.000 Nederlanders zijn in 2013 getroffen door fraude bij online handel

Bijna 370.000 mensen zijn in 2012 slachtoffer geworden van fraude bij online handel. Het gaat hierbij om zowel het verkopen als aankopen van producten via internet. Dit betekent dat bijna drie procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer is geworden van deze vorm van criminaliteit.
Bijna 370.000 Nederlanders zijn in 2013 getroffen door fraude bij online handel
Cijfers van het CBS tonen aan dat aankoopfraude met 2,7 procent beduidend vaker voorkomt dan verkoopfraude met 0,2 procent. Het CBS definieert aankoopfraude als een situatie waarin goederen of diensten niet worden geleverd, terwijl hier wel voor betaald is. Bij verkoopfraude wordt het product wel geleverd, maar niet door de koper betaald.
Middelbaar- tot hoogopgeleiden mensen
Vooral jongeren en middelbaar- tot hoogopgeleiden mensen blijken slachtoffer te worden van fraude. Vooral hoogopgeleiden mensen worden veel getroffen, aangezien zij in verhouding met middelbaar opgeleiden mensen relatief veel online aankopen doen.
Ook in leeftijd blijkt een verschil te zijn. Jongeren tussen 18 en 35 jaar waren met ruim 4 procent het vaakst slachtoffer van fraude bij het aankopen via internet. Van de 15- tot 18-jarigen was 3 procent slachtoffer. Als het aandeel online kopers echter meegewogen wordt, blijkt het risico op aankoopfraude in deze groep bijna even hoog als bij de 18- tot 35-jarigen (5 procent). Bijna zeven op de tien 15- tot 18-jarigen en ruim acht op de tien 18- tot 35-jarigen kopen wel eens online.
Risico daalt naarmate leeftijd toeneemt
CBS concludeert dat de kans om slachtoffer te worden van aankoopfraude daalt naarmate de leeftijd toeneemt. Dit beeld komt in grote lijnen overeen met het percentage online kopers per leeftijdsgroep.