SIMgroep levert 150 gemeenten TPM voor DigiD-audit

Nederlandse gemeenten met een DigiD-koppeling moeten op 1 januari 2014 kunnen aantonen dat zij voldoen aan de normen van Logius, de organisaties die de ICT-systemen van de overheid beheert. SIMgroep maakt alle relevante normen te hebben laten auditen door EY. Deze audit is met succes afgerond.
SIMgroep
Het resultaat van de audit is dat SIMgroep over een rapportage beschikt waarmee het bedrijf aantoont geslaagd te zijn voor alle normen die aan leveranciers worden gesteld. Doordat SIMgroep de audit heeft doorstaan voldoen ook alle klanten van het bedrijf aan de eisen van Logius voor DigiD.
Het behalen van de audit stelt SIMgroep in staat de Third Party Mededeling (TPM) te verstrekken aan haar klanten. Hiermee kunnen de klanten aantonen dat hun oplossing voldoet aan de normen voor DigiD. Gemeenten moeten zelf wel nog aantonen dat zij voldoen aan enkele normen die betrekking hebben op hun eigen organisatie.