Verbond van Verzekeraars sluit zich aan bij de campagne Alert Online

Veel bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van cyberrisico’s zoals cybercrime. Ook verzekeraars kunnen slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Het Verbond van Verzekeraars sluit zich daarom aan bij de landelijke campagne Alert Online, die organisaties bewuster moet maken van cybersecurity.
Het Verbond van Verzekeraars sluit zich aan bij de campagne Alert Online
Alert Online is een campagne voor en door partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector. De campagne vindt plaatst tussen 28 oktober en 5 november. Een speciale toolkit is ontwikkeld om bedrijven te helpen aandacht te vragen voor veilig online gedrag en medewerkers hierdoor bewuster te maken van cyberrisico's. Deze toolkit kan organisatiebreed worden geïmplementeerd.
Het Verbond zet zich in om de cyberveiligheid in Nederland te verhogen. Zo nemen verzekeraars sinds kort deel aan het Informatieknooppunt Cybersecurity van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het verbond brengt in de campagneweek zijn position paper 'Virtuele risico’s, echte schade' uit. De paper gaat in op de rol die de markt kan spelen in het beheren van cyberrisico's.