'Nationale Cyber Security Strategie 2 vraagt grotere investering'

De Nationale Cyber Security Strategie 2 is vandaag gepresenteerd. Nederland ICT laat weten tevreden te zijn over de vele aandachtspunten van de ICT-branche die zijn opgenomen in de strategie. Zo is er aandacht voor de risico's in vitale sectoren en bij de overheid. Deze worden inzichtelijk gemaakt en aangepakt. De vereniging betwijfelt echter of de overheid voldoende middelen heeft om zijn ambities waar te maken.
Nederland ICT
Ook wordt de aanpak van cybercrime sterk gericht op internationaal samenwerken. Nederland ICT is blij met de internationale insteek van de strategie. De vereniging benadrukt dat de aanpak van cybercriminaliteit alleen effectief is als er internationale spelregels zijn over het achterhalen van de daders, het veilig stellen van bewijsmateriaal en het vervolgen van cybercriminelen.
Roep om zekerheid
Tegelijk ziet Nederland ICT ook een roep om meer zekerheid, bijvoorbeeld over de veiligheid van hardware en software en van clouddiensten. ICT-bedrijven werken continu aan het verbeteren van producten en diensten om deze te beschermen tegen de nieuwste dreigingen van cybercriminelen. Veiligheid van ICT vraagt aan de ene kant om meer transparantie overbeveiliging en aan de andere kant om duidelijkheid welke eisen aan het niveau van beveiliging worden gesteld. Nederland ICT stelt dan ook dat de sleutel ligt in internationale samenwerking.
Cyber security vraagt volgens de vereniging investering van burgers, bedrijven en overheden. Beter inzicht in de cyberrisico's zal overheden en vitale bedrijven dwingen te investeren in digitale beveiliging om risico's te verkleinen. Nederland ICT stelt dat het dan ook onontkoombaar is dat de overheid investeert in innovatieve beveiligingsconcepten: innovaties van zowel grote als MKB-bedrijven verdienen ondersteuning door de overheid. Daar ontbreekt het echter volgens de vereniging nog aan in de nieuwe strategie. Het kabinet stelt geen extra geld beschikbaar voor de uitvoering van de Nationale Cyber Security Strategie. Nederland ICT betwijfelt of de middelen voldoende zijn om de ambities van het kabinet te realiseren en roept op tot een discussie hierover.