'Kleine ondernemers denken onterecht hun security op orde te hebben'

Kleine ondernemers zijn ervan overtuigd dat zij hun PC's en netwerk goed hebben beveiligd. De groep maakt zich dan ook weinig zorgen om cyberaanvallen. Dit zelfvertrouwen blijkt echter onterecht. Dit blijkt uit onderzoek van G Data onder 100 kleine ondernemers uit Nederland en België.
G Data
De respondenten gaven aan weinig problemen te hebben met grote security-dilemma’s als Bring Your Own Device en datalekken. De meeste kleine ondernemingen geloven daarnaast dat de kans dat zij in de komende twee jaar schade zullen ondervinden door cybercrime te verwaarlozen is. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er nogal wat misvattingen bestaan over hoe een netwerk goed kan worden beveiligd en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om schade door cybercrime te beperken.
Eigenaar neemt security beslissingen
De eigenaar of directeur is bij negen op de tien kleine bedrijven degene die de IT-security beslissingen neemt, ook al is hij hier zelf niet in gespecialiseerd. Bij zes op de tien kleinste bedrijven is de eigenaar of directeur ook daadwerkeklijke de persoon die de IT-security configureert en beheert. Slechts als een bedrijf tussen de vijf en tien pc’s heeft, lijkt het een optie om externe hulp in te schakelen (52%) of een systeembeheerder in dienst te nemen (20%).
De meeste kleine ondernemers blijken in zijn geheel niet over netwerkbeveiliging te beschikken. 58% kiest voor losse beveiligingspakketten in plaats van oplossingen op netwerkniveau. De ondernemers missen hierdoor een goed overzicht van de beveiligingsstatus van alle machines.
Zakelijke PC's privé gebruiken
Het merendeel van de bedrijven is zich ervan bewust dat zakelijke PC's en laptops ook privé worden gebruikt (55%). Vreemd genoeg realiseren kleine bedrijven zich echter niet dat dit ook geldt voor zakelijke smartphones. Slechts 35% denkt dat zijn medewerkers ook hun zakelijke smartphone voor privé-doeleinden inzetten, terwijl dit percentage volgens G Data in werkelijkheid hoger ligt.
De ondernemers hebben zelf niet het idee dat zij over onvoldoende IT-kennis beschikken en gevaar lopen. Zo vindt 67% dat de IT-verantwoordelijke voldoende kennis heeft van IT-security en 57% zegt zelfs dat deze persoon veel kennis over het onderwerp heeft. Zeven op de tien kleinzakelijke ondernemingen schatten de kans dat ze schade leiden door cybercrime in de komende twee jaar op minder dan 5%.