43.989 gesprekken tijdens Infosecurity, Storage Expo en het Tooling Event

De vakbeurzen Infosecurity, Storage Expo en het Tooling Event zijn dit jaar een succes geworden. Bezoekers voerden op de drie evenementen in totaal maar liefst 43.989 gesprekken. Dit is aanzienlijk meer dan een jaar eerder (39.746 gesprekken). De gesprekken leidden tot een follow-up met 22.558 vervolgafspraken.
Infosecurity.nl, Tooling Event en Storage Expo
“De beleving op de beursvloer is enorm toegenomen. De drie beurzen verliepen twee dagen lang zeer dynamisch en werden gekenmerkt door veel activiteit en kennisoverdracht. Door de huidige ‘online’ ontwikkelingen wordt communicatie steeds sneller en het persoonlijke contact steeds korter. Daarom wordt het belang van face-to-face contact voor de business steeds groter. Online en offline hebben elkaar meer dan ooit nodig", aldus Project manager Ivo Meertens.
Are you always on?
Infosecurity, Storage Expo en het Tooling Event vonden op 30 en 31 oktober plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Overlappend thema van de drie vakbeurzen was ‘Are you Always on?’. De twee beursdagen zijn in totaal door 8.113 deelnemers bezocht. Dit is meer dan vorig jaar, toen 7.883 mensen aanwezig waren op de drie vakbeurzen. Ruim negen van de tien (93%) bezoekers was goed te spreken over de kwaliteit van het complete en actuele aanbod. Ook het niveau van de bezoekers was volgns VNU Exhibitions hoog. 44% gaf aan eind- of medebeslisser te zijn bij nieuwe investeringen in producten of diensten.
De beurzen staan ook voor 2014 weer op de agenda. Infosecurity, Storage Expo en het Tooling Event worden komend jaar georganiseerd op 29 en 30 oktober 2014 in de Jaarbeurs Utrecht.