Inspectie: 'Gemeenten beveiligen persoonsgegevens van burgers slecht'

Gemeenten gaan onzorgvuldig om met de beveiliging van persoonsgegevens van burgers. De gegevens worden onvoldoende of in sommige gevallen zelfs niet beveiligd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, dat onderdeel is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Inspectie: 'Gemeenten beveiligen persoonsgegevens van burgers slecht'
Maar liefst 80 gemeenten blijken de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde te hebben. Slechts 4 procent van de onderzochte gemeentes heeft voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen. 13 procent voldoet in zijn geheel niet aan de normen die het ministerie stelt voor informatiebeveiliging.
Suwinet
Gemeenten wisselen informatie over burgers uit via Suwinet. Het systeem wordt onder andere gebruikt om informatie over inkomsten, het bezit van auto's, gegevens van diploma's en uitkeringsgegevens met andere gemeenten te communiceren. De beveiliging rond dit systeem blijkt slecht geregeld te zijn.
Naast slechte beveiliging blijken ook ambtenaren zich niet aan de regels voor omgang met persoonsgegevens te houden. Zo blijken ambtenaren zonder duidelijke reden informatie over bekende Nederlanders op te vragen.
Reactie Klijnsma
Jette Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt geschokt te zijn door de bevindingen. De staatssecretaris noemt het onacceptabel dat de informatiebeveiliging rond de gegevensuitwisseling via Suwinet zo slecht op orde is.
Klijnsma laat weten het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geïnformeerd te hebben over de resultaten. Het CBP kan gemeenten die zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens houden een dwangsom opleggen. Daarnaast laat Klijnsma onderzoeken of het mogelijk is gemeenten die zich niet aan de regels houden tijdelijk af te sluiten van het leveren van gegevens aan gemeenten via Suwinet.
Verantwoording wettelijk verankeren
De staatssecretaris gaat met het VNG verdere afspraken maken om een verantwoording over de informatiebeveiliging bij gemeenten wettelijk te verankeren. Klijnsma vraagt gemeenten snel alle benodigde stappen te zetten om de beveiliging van persoonsgegevens op orde te krijgen. De staatssecretaris vraagt daarom de Inspectie SZW in de eerste helft van 2015 te onderzoeken of de informatiebeveiliging bij gemeenten daadwerkelijk structureel is verbeterd.