Het CPB is 'zeer verontrust' over informatiebeveiliging bij gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) laat weten 'zeer verontrust' te zijn over de wijze waarop gemeenten via Suwinet informatie over burgers uitwisselen. Het systeem biedt gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens de mogelijkheid informatie van mensen uit te wisselen in het kader van werk en inkomen. Gemeenten nemen echter onvoldoende maatregelen om de veiligheid van informatie te garanderen.
Het CPB is 'zeer verontrust' over informatiebeveiliging bij gemeenten
De Inspectie SZW voerde onlangs een onderzoek uit naar de uitwisseling van gegevens binnen het systeem Suwinet. Slechts 4 procent van de gemeenten blijkt voldoende maatregelen te hebben genomen om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde gegevens te waarborgen. In 16% van de onderzochte gemeenten blijken gegevens van bekende Nederlanders daarnaast zonder reden te zijn geraadpleegd.
Burgers moeten op beveiliging kunnen vertrouwen
Het CBP neemt de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie SZW zwaar op. “Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat de gegevens die zij – vaak verplicht – afgeven aan gemeenten en instanties als het UWV, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld”, aldus Wilbert Tomesen, plaatsvervangend voorzitter van het CBP. “Dit klemt des te meer in het licht van de drie grote decentralisatieplannen van het kabinet waardoor een berg persoonsgegevens bij de gemeenten komt te liggen.”
Zowel staatssecretaris Klijnsma als de VNG hebben aangekondigd op korte termijn stappen te zullen ondernemen om de situatie te verbeteren. De staatssecretaris en de VNG hebben hun voorgenomen inspanningen met het CBP gedeeld en blijven het CBP informeren over de voortgang. De privacywaakhond kondigt aan de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te zullen volgen. Ook laat het CPB weten indien de situatie medio 2014 nog steeds onvoldoende is maatregelen te zullen nemen tegen afzonderlijke gemeenten.