Europese Commissie dreigt overeenkomst met VS voor data-uitwisseling op te zeggen

De Europese Commissie dreigt de Safe Harbor-overeenkomst voor dataoverdracht van de EU naar de VS op te zeggen als de VS de afspraken uit het akkoord niet strikt naleeft. Mocht de commissie hier inderdaad toe besluiten betekent dit dat bedrijven voortaan geen Europese persoonsgegevens meer mogen verwerken en opslaan in de VS.
Europese Commissie dreigt overeenkomst met VS voor data-uitwisseling op te zeggen
Dit is één van de eisen die de Europese Commissie stelt voor het herstellen van het vertrouwen van Europese burgers in de data-uitwisseling tussen de VS en de EU. De Europese Commissie stelt dat inlichtingendiensten op grote schaal toegang hebben tot de informatie die de EU met de VS deelt. Dit terwijl de gegevens onder de Safe Harbor-overeenkomst beschermd zouden moeten zijn. De Europese Commissie stelt dat dit ernstige vragen oproept over de voortzetting van de overeenkomst.
Meer transparantie
Naast het strikter naleven van de regels uit de Safe Harbor-overeenkomst heeft de Europese Commissie 17 andere aanbevelingen opgesteld. Zo moeten bedrijven transparanter omgaan met hun privacybeleid en de wijze waarop zij Amerikaanse overheidsinstanties toegang geven tot data. De Europese Commissie wil ook de mogelijkheid krijgen om bedrijven die de regels mogelijk hebben overtreden te onderzoeken.
Amerikanen kunnen op dit moment naar de Europese rechter stappen als zij het idee hebben dat hun privacy door Europa is geschonden. Europeanen hebben echter niet de mogelijkheid vanwege dezelfde reden naar een Amerikaanse rechter te stappen. De Europese Commissie wil dat hier verandering in komt en dat Europeanen voortaan ook in de Amerikaanse rechtszaal terecht kunnen.
Strengere privacywetgeving
De Amerikaanse overheid werkt op dit moment aan strengere privacywetgeving. De Europese Commissie wil dat verbeteringen die in deze regelgeving wordt aangebracht ook gaan gelden voor Europeanen die niet in de VS wonen.