'Controle op handel in surveillance- en hacksoftware moet vergelijkbaar worden met reguliere wapens

Digitale securitytechnologieën gaan mogelijk op korte termijn onder dezelfde exportregels vallen als regulieren wapens. Westerse overheden staan op het punt hierover een overeenkomst te sluiten. De overheden willen hiermee meer controle krijgen op de verkoop van surveillance- en hacksoftware.
'Controle op handel in surveillance- en hacksoftware moet vergelijkbaar worden met reguliere wapens'
The Financial Times meldt dat diplomaten op dit moment in Wenen werken aan een herziene versie van het Wassenaar Arrangement. Dit is een verdrag voor de export van zowel conventionele wapens als goederen en technologieën die kunnen worden ingezet als massavernietigingswapens. Westerse overheden willen ook op de export van zowel complexe surveillance- en hacksoftware als cryptografie een controle invoeren.
Grip op beveiligingsindustrie
Westerse overheden willen met de nieuwe regelgeving meer grip krijgen op de beveiligingsindustrie. Deze sector groeit razendsnel, maar kan tot nu toe zonder consequente vorm van controle surveillance- en hacksoftware verkopen. De verkoop van dergelijke software wordt op dit moment alleen op ad hoc basis door individuele landen in de gaten gehouden.
Mocht herziene versie van het Wassenaar Arrangement worden aangenomen zal deze naar verwachting op korte termijn worden gevolgd door een strengere regelgeving vanuit de EU. Dit zeggen bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken tegen The Financial Times.