Nederlandse IT-beheerder vindt het steeds moeilijker zijn bedrijf te beschermen

Maar liefst 77,5 procent van de Nederlandse IT-beheerders vindt het steeds moeilijker om zijn organisatie te beschermen tegen cybercrime. De groeiende complexititeit van aanvallen (zoals Distributed Denial of Service-aanvallen) en de groei van BYOD zijn hiervoor de belangrijkste aanleiding. IT-beheerders vrezen vooral voor grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken op het moment dat zij slachtoffer worden van cybercirminelen.
Dit blijkt uit onderzoek van F5 Networks onder Nederlandse IT-beheerders en -managers. IT-beheerders zijn van mening dat zij de security-uitdagingen alleen het hoofd kunnen bieden als het management security hoger op de agenda zet (63,2 procent). Bijna de helft van de professionals geeft daarnaast aan behoefte te hebben aan geconsolideerd management van meerdere security-tools (47,1 procent). 36,8 procent wil meer inzicht krijgen in het soort apparaten dat het netwerk benaderd.
Voldoende kennis
De kennis over cyberbedreigingen blijkt bij IT-beheerders niet altijd voldoende te zijn. Een derde van de ondervraagde professionals geeft aan meer verstand te willen krijgen van verschillende soorten bedreigingen waar hun organisatie mee te maken heeft.
Vooral over een DDoS-aanval blijken IT-beheerders zich veel zorgen te maken. Maar liefst 68,6 procent van de ondervraagden geeft aan bang te zijn dat hun bedrijf reputatieschade oploopt. Ook zijn IT-beheerders bang dat een DDoS-aanval impact zal hebben op de dienstverlening richting klanten (57,4 procent), voor oplopende werkdruk voor de IT-afdeling zal zorgen (41,2 procent) en tot omzetverlies zal lijden (38,7 procent).
Belang onderschatten
Rene Oskam, sales directeur van F5 Benelux: “Opvallend dat reputatieschade het vaakst wordt genoemd als belangrijk gevolg van een aanval. Die koppeling tussen IT-security en de business is bij de IT-beheerder dus helder, terwijl hun managers volgens hen het belang van security nog onderschatten.”
Bijna 40 procent van de IT-beheerders geeft aan dat het voeren van een constant security-beleid veel moeilijker is geworden door de brede opkomst van de cloud, BYOD en off-premise IT. 46 procent ziet het iets rooskleuriger is, maar geeft nog altijd aan dat het voeren van een consequent beveiligingsbeleid iets moeilijker is. Slechts anderhalf procent vind zijn werk makkelijker geworden.
Werkdruk
Rene Oskam: “Dat de druk op de IT-manager oploopt vanwege de nieuwe security-uitdagingen is niet vreemd. Wel opvallend is dat velen toegeven te weinig kennis te bezitten en soms zelfs geen idee te hebben wat er met hun organisatie zou gebeuren als ze aangevallen worden. Naast het belang van bescherming, moeten dus kennis, inzicht en preventie zichtbaarder worden. Als het al geen prioriteit is, dan is het directe oproep om deze onderwerpen hoger op de agenda te krijgen van het algemeen management en IT-beslissers.”