DNB: ‘Nederlandse banken moeten zichzelf beter beschermen tegen cybercrime’

Nederlandse banken moeten zichzelf beter beschermen tegen cybercrime. De Nederlandse Bank (DNB) roept Nederlandse banken op maatregelen te nemen om hun cybersecurity te vergroten. Cyberdreigingen vormen volgens de DNB een systeemrisico, met name indien de dreigingen gericht zijn op het grootschalige wholesale-betalingsverkeer tussen financiële instellingen en bedrijven. De financiële risico’s door aanvallen op het retail-betalingsverkeer
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/10/08/dnb-nederlandse-banken-moeten-zichzelf-beter-beschermen-tegen-cybercrime/